Khôi phục dữ liệu trong kho dữ liệu

29 Tháng Tám, 2019

ID 84581

Mục này mô tả cách bảo vệ dữ liệu bằng kho dữ liệu.

Phần trợ giúp

Thông tin về kho dữ liệu

Làm thế nào để di chuyển tập tin tới một kho dữ liệu

Làm thế nào để truy cập tập tin được lưu trữ trong một kho dữ liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.