Khởi động Kaspersky Password Manager

29 Tháng Tám, 2019

ID 84839

Kaspersky Password Manager được thiết kế để lưu trữ và đồng bộ hóa mật khẩu trên các thiết bị của bạn một cách an toàn. Kaspersky Password Manager phải được cài đặt riêng biệt với Kaspersky Small Office Security. Ví dụ, sử dụng lối tắt Các mật khẩu Kaspersky được tạo trên Màn hình làm việc của máy tính trong quá trình cài đặt Kaspersky Small Office Security.

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy Kaspersky Password Manager từ menu Start (trong Microsoft Windows 7 hoặc Microsoft Windows 10), từ màn hình Start (trong Microsoft Windows 8 hoặc Microsoft Windows 8.1), hoặc từ cửa sổ Kaspersky Small Office Security.

Nếu Kaspersky Small Office Security đã được cài đặt trên một máy chủ tập tin thì bạn sẽ không thể cài đặt và khởi động Kaspersky Password Manager.

Làm thế nào để chạy Kaspersky Password Manager từ cửa sổ Kaspersky Small Office Security

Cách tải về và cài đặt Kaspersky Password Manager

Hãy xem mục Trợ giúp Kaspersky Password Manager để biết các hướng dẫn về cách sử dụng Kaspersky Password Manager.

Kaspersky Password Manager có thể không khả dụng ở một số khu vực nhất định. Nếu bạn đã cài đặt Kaspersky Password Manager trước đó thì bạn nên lưu mật khẩu trước khi chuyển sang Kaspersky Small Office Security 7.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.