Cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

16 Tháng Chín, 2019

ID 70772

Phần này chứa thông tin về cập nhật mô-đun ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Phần trợ giúp

Giới thiệu về các bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

Làm thế nào để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.