Chặn quảng cáo

1 Tháng Tư, 2021

ID 127257

Chặn quảng cáo sẽ chặn quảng cáo của website theo danh sách các quảng cáo đã biết, được nhúng trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky Total Security. Nếu một quảng cáo được hiển thị trên một website kể cả khi Chặn quảng cáo đang chạy, điều này có thể đồng nghĩa với việc quảng cáo đó không nằm trong danh sách các quảng cáo đã biết. Bạn có thể chặn thủ công việc hiển thị quảng cáo này.

Để chặn một quảng cáo, bạn phải thêm nó vào danh sách các quảng cáo bị chặn. Bạn có thể làm điều này ngay trên trang web hoặc trong giao diện Kaspersky Total Security.

Nếu quảng cáo ở trên một website trong danh sách các website được cho phép quảng cáo, bạn không thể chặn việc hiển thị quảng cáo này.

Cách chặn quảng cáo trên một website

Cách chặn quảng cáo qua giao diện Kaspersky Total Security

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.