Làm thế nào để thay đổi thiết lập Cập nhật phần mềm

1 Tháng Tư, 2021

ID 127467

Để thay đổi thiết lập Cập nhật phần mềm:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Cập nhật phần mềm.

  Cửa sổ Thiết lập Cập nhật phần mềm sẽ được mở ra.

 4. Nếu bạn không muốn Kaspersky Total Security tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật ứng dụng không yêu cầu bạn chấp nhận một thỏa thuận giấy phép dành cho người dùng đầu cuối mới, hãy xóa hộp kiểm Tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật nếu bạn không phải chấp nhận các thỏa thuận giấy phép mới.

  Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

 5. Trong mục Tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng, chọn các bản cập nhật ứng dụng sẽ được tải về và cài đặt bởi Kaspersky Total Security:
  • Lựa chọn Các bản cập nhật quan trọng giúp cải thiện bảo mật máy tính nếu bạn muốn Kaspersky Total Security chỉ cài đặt các bản cập nhật quan trọng có tác dụng sửa những lỗ hổng bảo mật của phần mềm và cải thiện tính năng bảo mật cho máy tính.
  • Lựa chọn Tất cả các bản cập nhật cho các ứng dụng đã biết nếu bạn muốn Kaspersky Total Security cài đặt tất cả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.