Chuyển đổi sang Kaspersky Free khi giấy phép Kaspersky Total Security đã hết hạn

1 Tháng Tư, 2021

ID 155354

Khi giấy phép Kaspersky Total Security hết hạn, bạn có thể mua giấy phép mới và tiếp tục sử dụng tất cả các tính năng của ứng dụng. Ứng dụng này có thể sẽ nhắc bạn chuyển đổi sang Kaspersky Free giữ lại tính năng bảo vệ thiết yếu cho máy tính của bạn.

Nếu bạn không sử dụng kho dữ liệu hoặc các bản sao lưu trong khi giấy phép đang hoạt động, việc chuyển đổi sang Kaspersky Free sẽ tự động được thực hiện. Sau khi chuyển đổi, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về điều này và nhắc bạn gia hạn giấy phép hoặc tiếp tục sử dụng phiên bản bảo vệ miễn phí.

Nếu bạn sử dụng kho dữ liệu và/hoặc các bản sao lưu trong khi giấy phép đang hoạt động, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về giới hạn truy cập do hết hạn giấy phép.

Để gia hạn giấy phép hoặc chuyển sang Kaspersky Free, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để gia hạn giấy phép và tiếp tục sử dụng tất cả các tính năng của Kaspersky Total Security, hãy nhấp vào nút Gia hạn giấy phép.

  Nhấn vào nút này sẽ chuyển bạn đến cửa hàng.

 • Nếu bạn không muốn gia hạn giấy phép, nhấp vào nút Để sau.

  Nếu bạn nhấp vào nút này, ứng dụng sẽ kiểm tra xem các giấy phép khác có hiệu lực hay không. Nếu ứng dụng không phát hiện bất kỳ giấy phép nào khác, bạn có thể được gợi ý chuyển sang Kaspersky Free.

Bắt đầu chuyển đổi sang Kaspersky Free

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ đề nghị bạn chuyển sang Kaspersky Free và duy trì mức bảo vệ cần thiết cho máy tính của bạn.

Để chuyển sang Kaspersky Free, hãy nhấn nút Chuyển sang Kaspersky Free.

Xác nhận chuyển đổi sang Kaspersky Free

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi đề nghị bạn xác nhận hoặc từ chối chuyển sang Kaspersky Free.

Nếu đã sử dụng kho dữ liệu và/hoặc các bản sao lưu trong khi giấy phép đang hoạt động, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về giới hạn truy cập sau khi chuyển sang Kaspersky Free. Để tiếp tục truy cập các tập tin được lưu trữ trong kho dữ liệu, hãy chuyển các tập tin đến vị trí khác trước khi tiếp tục chuyển sang Kaspersky Free. Để khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu, bạn có thể sử dụng Kaspersky Restore Utility.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để xác nhận chuyển đổi, nhấp vào nút Chuyển đổi.

  Trình hướng dẫn chuyển đổi tiến hành bước tiếp theo.

 • Để từ chối chuyển đổi, hãy nhấp vào nút Hủy bỏ.

  Thoát khỏi Trình hướng dẫn chuyển đổi.

Tìm kiếm phần mềm không tương thích

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng nào không tương thích với Kaspersky Free đang được cài đặt trên máy tính hay không. Nếu không tìm thấy ứng dụng nào, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo. Nếu bạn đóng cửa sổ Trình hướng dẫn chuyển đổi tại bước này, việc tìm kiếm phần mềm không tương thích sẽ tiếp tục chạy dưới nền.

Nếu tìm thấy các ứng dụng không tương thích, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ liệt kê các ứng dụng đó trong cửa sổ và nhắc bạn gỡ cài đặt chúng.

Sau khi dỡ cài đặt các ứng dụng không tương thích, Trình hướng dẫn chuyển đổi sẽ đi đến bước tiếp theo.

Kết thúc chuyển đổi sang Kaspersky Free

Ở bước này, Trình hướng dẫn chuyển đổi thông báo cho bạn biết rằng việc chuyển đổi sang Kaspersky Free đã hoàn tất.

Để khởi động Kaspersky Free, nhấn vào nút Chạy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.