Thu thập thông tin về Hỗ trợ Kỹ thuật

1 Tháng Tư, 2021

ID 84091

Sau khi thông báo cho dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật của một vấn đề gặp phải, họ có thể yêu cầu bạn tạo một báo cáo rằng nên có những thông tin về hệ điều hành của bạn, và gửi đến các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có thể yêu cầu bạn tạo ra một dấu vết tập tin. Các tập tin theo dõi cho phép bạn theo dõi quá trình thực hiện lệnh của ứng dụng từng bước và tìm hiểu trên đó giai đoạn hoạt động của ứng dụng một lỗi đã xảy ra.

Để hỗ trợ tốt hơn về các vấn đề liên quan đến hoạt động của ứng dụng, các chuyên gia của bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật có thể yêu cầu bạn tạm thời thay đổi thiết lập ứng dụng cho mục đích gỡ lỗi khi quá trình chẩn đoán đang diễn ra. Để thực hiện việc này, bạn có thể cần thực hiện các hành động sau đây:

  • Thu thập thông tin chẩn đoán mở rộng
  • Đặt thiết lập từng thành phần của ứng dụng bằng cách thay đổi các thiết lập đặc biệt không thể truy nhập qua giao diện người dùng chuẩn
  • Định thiết lập lại bộ nhớ và cách gửi thông tin chẩn đoán đã thu thập
  • Thiết lập chế độ chặn lưu lượng truy cập mạng và lưu lượng truy cập mạng vào tập tin

Các chuyên gia của bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để thực hiện các hành động này (hướng dẫn từng bước, thiết lập cần thay đổi, script, các tính năng dòng lệnh bổ sung, mô-đun gỡ lỗi, tiện ích đặc biệt, v.v.) và sẽ thông báo cho bạn về dữ liệu gì sẽ được thu thập cho mục đích gỡ lỗi. Sau khi thông tin chẩn đoán mở rộng được thu thập, thông tin này sẽ được lưu trên máy tính của người dùng. Dữ liệu được thu thập không được gửi tự động đến Kaspersky.

Bạn chỉ nên thực hiện các hành động trên chỉ theo hướng dẫn của chuyên gia của bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật sau khi nhận được hướng dẫn thực hiện việc này. Tự thay đổi thiết lập ứng dụng theo các cách không được mô tả trong Trợ giúp hoặc không như khuyến nghị của các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật có thể khiến cho hệ điều hành bị chậm và gặp sự cố, làm giảm cấp độ bảo vệ của máy tính, và gây hại cho sự khả dụng và thống nhất của thông tin được xử lý.

Trong phần này

Thông tin về nội dung và cách lưu trữ tập tin dữ liệu dịch vụ

Cách bật truy vết

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.