Làm thế nào để tạo một tác vụ sao lưu

1 Tháng Tư, 2021

ID 84524

Để tạo một tác vụ sao lưu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Bấm vào nút Sao lưu và khôi phục.
 3. Trong cửa sổ Sao lưu và khôi phục, thực hiện một trong các thao tác sau đây:
  • Nếu bạn chưa tạo tác vụ sao lưu nào, hãy nhấp vào nút Chọn tập tin để sao lưu.
  • Nếu bạn đã có một tác vụ sao lưu và muốn tạo tác vụ mới, hãy nhấn vào nút Tạo bản sao lưu cho các tập tin khác.

  Trình hướng dẫn Tạo Tác vụ Sao lưu sẽ khởi chạy.

  Trình hướng dẫn bao gồm một loạt các trang (bước) mà bạn có thể điều hướng qua bằng cách bấm vào nút Quay lại và Tiếp theo. Để đóng Trình hướng dẫn sau khi hoàn thành bằng cách nhấn nút Hoàn tất. Để ngừng Thuật sĩ ở bất cứ giai đoạn nào, nhấn vào nút Hủy bỏ.

  Chúng ta hãy xem xét các bước của Trình hướng dẫn chi tiết hơn.

Trong phần này

Bước 1. Chọn tập tin

Bước 2. Chọn các thư mục để sao lưu

Bước 3. Chọn kiểu tập tin để sao lưu

Bước 4. Chọn ổ lưu trữ sao lưu

Bước 5. Cách tạo lịch biểu sao lưu

Bước 6. Đặt mật khẩu bảo vệ các bản sao lưu

Bước 7. Thiết lập lưu trữ phiên bản tập tin

Bước 8. Đang nhập tên tác vụ sao lưu

Bước 9. Hoàn tất Trình hướng dẫn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.