Làm thế nào để di chuyển tập tin tới một kho dữ liệu

1 Tháng Tư, 2021

ID 84611

Để đặt tập tin vào kho dữ liệu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

  Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

 3. Đi đến mục Bảo vệ dữ liệu.
 4. Nhấp vào liên kết Mã hóa dữ liệu để mở cửa sổ Mã hóa dữ liệu.
 5. Trong cửa sổ Mã hóa dữ liệu, thực hiện một trong các thao tác sau đây:
  • Nếu bạn chưa có kho dữ liệu, hãy nhấn vào nút Tạo kho dữ liệu mới.
  • Nếu bạn đã tạo kho dữ liệu trước đây, hãy nhấp vào nút Tạo kho dữ liệu.
 6. Bấm vào nút Thêm để mở Explorer và chỉ định các tập tin mà bạn muốn đặt vào kho dữ liệu.

  Các tập tin đã chọn xuất hiện trong cửa sổ Mã hóa dữ liệu.

 7. Nhấn vào nút Tiếp tục.
 8. Nhập tên kho dữ liệu và chỉ định vị trí của kho hoặc sử dụng giá trị mặc định của các cài đặt này.
 9. Để có thể truy nhập nhanh kho dữ liệu, chọn hộp kiểm Tạo đường dẫn tắt cho kho dữ liệu trên màn hình nền.
 10. Nhấn vào nút Tiếp tục.
 11. Điền vào các trường Mật khẩu để truy cập kho dữ liệu và Xác nhận mật khẩu sau đó nhấn vào Tiếp tục.
 12. Chọn hành động sẽ thực hiện với bản sao nguồn của các tập tin bên ngoài kho dữ liệu:
  • Để xóa bản sao nguồn của các tập tin bên ngoài kho dữ liệu, bấm Xóa.
  • Để giữ bản nguồn của các tập tin bên ngoài kho dữ liệu, bấm Bỏ qua.
 13. Bấm vào nút Hoàn tất.

  Kho dữ liệu mà bạn vừa tạo sẽ hiện lên trong danh sách các kho dữ liệu.

 14. Để khóa kho dữ liệu, bấm vào nút Khóa.

  Dữ liệu trong một kho dữ liệu được khóa sẽ chỉ khả dụng sau khi một mật khẩu đã được nhập.

Khi thêm vào kho các tập tin có cùng tên được ghi trong các sổ đăng ký khác nhau, khi bạn cố gắng mở kho thì một trong các tập tin này có thể không khả dụng. Để tránh mất dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên thêm các tập tin như vậy vào các kho khác nhau hoặc thay đổi tên tập tin thành các tên hoàn toàn khác nhau.

Xem thêm:

Làm thế nào để truy cập tập tin được lưu trữ trong một kho dữ liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.