Thông tin về Sao lưu và khôi phục

1 Tháng Tư, 2021

ID 84679

Cần sao lưu Dữ liệu để bảo vệ dữ liệu của bạn không bị mất mát khi máy tính của bạn bị trục trặc hoặc bị mất cắp hoặc khi dữ liệu vô tình bị xóa hoặc bị tin tặc làm hỏng.

Để sao lưu dữ liệu, hãy tạo và bắt đầu một tác vụ sao lưu. Tác vụ này có thể được bắt đầu tự động theo lịch biểu hoặc theo cách thủ công. Ứng dụng cũng cho phép bạn xem thông tin về các tác vụ sao lưu đã hoàn tất.

Bạn nên lưu các bản sao lưu của dữ liệu trên ổ đĩa rời hoặc trong Lưu trữ trực tuyến.

Kaspersky Total Security không thể tạo bản sao đầy đủ của ổ đĩa khi hệ điều hành Microsoft Windows đang hoạt động trên ổ đĩa đó.

Kaspersky Total Security cho phép bạn sử dụng các loại bộ nhớ sau đây để tạo bản sao lưu:

Tạo tác vụ dựa trên quyền truy cập của người dùng

Các tác vụ sao lưu được tạo dựa trên quyền truy cập của người dùng đến các tập tin trên máy tính cục bộ.

Nếu bạn không có quyền quản trị viên cục bộ trên máy tính, bạn chỉ có thể truy cập các tác vụ do bạn tạo. Nếu bạn có quyền quản trị viên cục bộ trên máy tính, bạn sẽ có thể thấy tất cả các tác vụ sao lưu, nhưng bạn không thể sửa tác vụ do người dùng khác tạo.

Các tác vụ sao lưu đã được tạo trước đó mà không tính đến quyền của người dùng có thể được truy cập bởi tất cả người dùng máy tính. Tuy nhiên, nếu tác vụ này được sửa đổi, nó sẽ được chạy theo quyền của người dùng đã sửa đổi tác vụ.

Khôi phục tác vụ dựa trên quyền truy cập của người dùng

Nếu bạn không có quyền quản trị viên cục bộ trên máy tính, bạn chỉ có thể khôi phục dữ liệu từ các tác vụ sao lưu do bạn tạo và chỉ đến các thư mục bạn có quyền truy cập. Nếu bạn có quyền quản trị viên cục bộ trên máy tính, bạn có thể khôi phục dữ liệu từ mọi tác vụ sao lưu đến mọi thư mục.

Tổng kích cỡ của các tập tin được sao chép trong một thư mục có thể vượt quá kích cỡ của thư mục nếu nó chứa liên kết đến các thư mục khác (ví dụ, khi sao chép thư mục Documents, các thư mục My Music, My Pictures và My Videos cũng sẽ được sao chép nếu thư mục Documents chứa liên kết đến các thư mục này).

Thông tin về Sao lưu và Khôi phục trong OneDrive

Khi sao lưu tập tin vào thư mục OneDrive trên máy tính của bạn, Kaspersky Total Security sẽ hoạt động khác nhau, tùy thuộc vào việc tập tin đám mây đó có được tải xuống thư mục OneDrive hay không:

  • Nếu tập tin được lưu trong dịch vụ đám mây và trong thư mục OneDrive trên máy tính của bạn, Kaspersky Total Security sẽ tạo một bản sao lưu của tập tin này.
  • Nếu tập tin không được lưu trong dịch vụ đám mây nhưng có trong thư mục OneDrive trên máy tính của bạn, Kaspersky Total Security sẽ tạo một bản sao lưu của tập tin này.
  • Nếu tập tin được liệt kê trong thư mục OneDrive nhưng nó chỉ được lưu trữ trong dịch vụ đám mây mà không được lưu trên máy tính của bạn thì Kaspersky Total Security sẽ tạo một bản sao lưu của tập tin này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.