Làm thế nào để bắt đầu một tác vụ sao lưu

1 Tháng Tư, 2021

ID 84965

Để bắt đầu một tác vụ sao lưu:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Sao lưu và khôi phục.
  3. Trong cửa sổ Sao lưu và khôi phục mở ra, chọn một tác vụ sao lưu và nhấn vào nút Chạy.

Tác vụ sao lưu sẽ được bắt đầu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.