Thông tin về kho dữ liệu

1 Tháng Tư, 2021

ID 84966

Kho dữ liệu được thiết kế để bảo vệ dữ liệu mật của bạn trước hoạt động truy nhập trái phép. Kho dữ liệu là bộ nhớ dữ liệu trên máy tính mà bạn có thể khóa hoặc mở khóa bằng mật khẩu mà chỉ bạn biết. Bạn phải nhập mật khẩu để sửa đổi các tập tin được lưu trữ trong kho dữ liệu được khóa. Nếu bạn đã nhập 10 lần liên tiếp một mật khẫu không hợp lệ, quyền truy cập kho dữ liệu sẽ bị chặn trong một tiếng.

Nếu bạn đánh mất hoặc quên mật khẩu, bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu của mình.

Để tạo các kho bảo mật dữ liệu, Kaspersky Total Security sử dụng thuật toán mã hóa dữ liệu AES XTS với độ dài khóa hiệu dụng là 56 bit.

Nếu hệ thống tập tin FAT32 được sử dụng trên máy tính của bạn thì bạn có thể tạo các kho dữ liệu có dung lượng không quá 4 GB.

Xem thêm:

Làm thế nào để di chuyển tập tin tới một kho dữ liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.