Chuyển từ Kaspersky Total Security sang các ứng dụng Kaspersky khác

1 Tháng Tư, 2021

ID 85249

Khi giấy phép áp dụng cho Kaspersky Total Security hết hạn, ứng dụng sẽ đề nghị bạn mua giấy phép áp dụng cho Kaspersky Security Cloud.

Kaspersky Security Cloud là một dịch vụ bảo mật máy tính vượt trội hơn mức bảo vệ thông thường khỏi vi-rút và các đe dọa máy tính khác. Ứng dụng này cung cấp các đề xuất cá nhân hóa và kịch bản bảo vệ thích ứng để bảo vệ bạn và gia đình.

Kaspersky Security Cloud thích nghi với nhu cầu của bạn một cách linh hoạt và cung cấp thêm các tính năng như:

  • Kiểm soát các lỗ hổng dễ bị tấn công trong hệ điều hành
  • Kiểm soát thiết bị trong mạng Wi-Fi
  • Thông tin bảo mật

Đăng ký Kaspersky Security Cloud cho phép bạn thoải mái sử dụng Kaspersky Safe Kids để bảo vệ trẻ em và Kaspersky Password Manager để bảo vệ mật khẩu của bạn.

Tính năng chuyển sang Kaspersky Security Cloud không sẵn có ở tất cả các khu vực.

Phần trợ giúp

Chuyển đổi sang Kaspersky Free khi giấy phép Kaspersky Total Security đã hết hạn

Chuyển đổi sang Kaspersky Free khi không cài đặt phiên bản dùng thử của Kaspersky Total Security

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.