Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

1 Tháng Tư, 2021

ID 85903

Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trong tài liệu Trợ giúp của ứng dụng hoặc trong các nguồn thông tin về ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky. Các chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có về cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật bằng những cách sau:

  • Qua điện thoại. Cách này bạn có thể tham khảo ý khiến của các chuyên gia dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật quốc tế.
  • Gửi một yêu cầu từ website My Kaspersky. Để đủ điều kiện được hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn phải đăng ký một phiên bản thương mại Kaspersky Antivirus. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ không hỗ trợ cho các phiên bản dùng thử.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.