Dọn dẹp dữ liệu không sử dụng

1 Tháng Tư, 2021

ID 89934

Để khởi chạy Trình xóa dữ liệu không sử dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn nút Công cụ khác ở phần dưới của cửa sổ chính để mở ra cửa sổ Công cụ.
  3. Trong cửa sổ Công cụ, hãy chuyển đến mục Dọn dẹp và tối ưu hóa.
  4. Nhấn vào liên kết Trình xóa dữ liệu không sử dụng để khởi chạy Trình hướng dẫn Trình xóa dữ liệu không sử dụng.

Trình hướng dẫn bao gồm một loạt các trang (bước) mà bạn có thể điều hướng qua bằng cách bấm vào nút Quay lại và Tiếp theo. Để đóng Trình hướng dẫn sau khi hoàn thành bằng cách nhấn nút Hoàn tất. Để ngừng Thuật sĩ ở bất cứ giai đoạn nào, nhấn vào nút Hủy bỏ.

Chúng ta hãy xem xét các bước của Trình hướng dẫn chi tiết hơn.

Trình hướng dẫn khởi động

Trang đầu tiên của Trình hướng dẫn sẽ hiển thị thông tin về việc dọn sạch dữ liệu không sử dụng.

Bấm vào nút Tiếp theo để khởi động Trình hướng dẫn.

Tìm kiếm dữ liệu không sử dụng

Trình hướng dẫn sẽ tìm kiếm máy tính cho dữ liệu không sử dụng. Các tìm kiếm có thể mất một lúc. Khi tìm kiếm hoàn tất, Trình hướng dẫn sẽ tự động tiến hành bước tiếp theo.

Chọn hành động để xóa dữ liệu không sử dụng

Sau khi việc tìm kiếm dữ liệu không sử dụng đã hoàn tất, một cửa sổ hiển thị danh sách các hành động sẽ mở ra.

Để Trình hướng dẫn thực hiện một hành động nhất định, hãy chọn hộp kiểm tương ứng cạnh hành động đó. Theo mặc định, trình hướng dẫn thực hiện tất cả các hành động được đề nghị và khuyến khích mạnh mẽ. Nếu bạn không muốn thực hiện một hành động nào đó, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh nó.

Không nên bỏ chọn các hộp kiểm được chọn theo mặc định. Điều này có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy tính.

Sau khi bạn xác định tập hợp các hành động cho trình hướng dẫn thực thi, bạn nhấn nút Tiếp theo.

Dọn dẹp dữ liệu không sử dụng

Trình hướng dẫn thực hiện các hành động được lựa chọn trong các bước trước. Việc dọn sạch dữ liệu không sử dụng có thể tốn chút thời gian.

Sau khi quy trình dọn sạch dữ liệu không sử dụng đã được hoàn tất, Trình hướng dẫn sẽ tự động tiến hành bước tiếp theo.

Trong khi Trình hướng dẫn đang chạy, một số tập tin (ví dụ như tập tin bản ghi Microsoft Windows và bản ghi sự kiện Microsoft Office) có thể được sử dụng bởi hệ điều hành. Để xóa các tập tin này, trình hướng dẫn sẽ đề xuất bạn khởi động lại hệ điều hành.

Hoàn tất Trình hướng dẫn

Bấm vào nút Hoàn tất để thoát Thuật sĩ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.