Bước 3. Chọn kiểu tập tin để sao lưu

1 Tháng Tư, 2021

ID 93344

Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Giới hạn bản sao lưu theo loại tập tin tại bước trước của Trình hướng dẫn, ở bước này của Trình hướng dẫn, chọn các hộp kiểm đối diện các loại tập tin mà bạn muốn sao lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.