Bước 8. Đang nhập tên tác vụ sao lưu

1 Tháng Tư, 2021

ID 93349

Thực hiện các việc sau tại bước này:

  • Nhập tên tác vụ sao lưu.
  • Chọn hộp kiểm Chạy sao lưu sau khi trình hướng dẫn hoàn tất để tự động bắt đầu quá trình sao lưu khi trình hướng dẫn hoàn tất.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.