Làm thế nào để đính kèm một tập tin lớn vào yêu cầu

6 Tháng Sáu, 2024

ID 104224

Bạn có thể đính kèm một tập tin lớn vào yêu cầu gửi đến Dịch vụ khách hàng. Bạn có thể đính kèm tập tin khi tạo một yêu cầu mới hoặc đính kèm tập tin đến một yêu cầu mở. Để làm việc này, bạn cần phải tải về và cài đặt lên thiết bị của mình một ứng dụng hỗ trợ tải lên tập tin qua WebDAV. Bạn có thể xem ví dụ về các ứng dụng miễn phí hỗ trợ tải lên tập tin thông qua WebDAV trong bảng dưới đây.

Ví dụ về các ứng dụng miễn phí hỗ trợ WebDAV

Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Cyberduck v.4.9.3

Finder

Dolphin 16.04.1

WebDAV Navigator Lite 2.1.5

Webdav Navigator 4.0.5

Far Manager v.3.0 với tiện ích NetBox

Commander One v.1.5.2

Nautilus 3.10.1

Total Commander v.2.72 với tiện ích WebDAV

WebDrive 3.2.3

Chúng tôi mới chỉ kiểm tra mức độ tương thích của các ứng dụng với My Kaspersky và chúng được sử dụng miễn phí tại thời điểm đó. Giao diện của các ứng dụng đó có thể không có sẵn với ngôn ngữ ưu tiên của bạn. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra sự tuân thủ quy định GDPR và chính sách quyền riêng tư của các ứng dụng trước khi bạn sử dụng. Kaspersky không được tài trợ, bảo lãnh bởi hay liên kết với bất kỳ chủ sở hữu của các ứng dụng này. Danh sách này chỉ được dùng cho mục đích cung cấp thông tin và không được coi hoặc được hiểu là danh sách cho bất kỳ đảm bảo nào, dù hiển ngôn hay hàm ẩn.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ tải lên tập tin qua WebDAV.

Để đính kèm một tập tin lớn lên yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật:

 1. Vào mục Hỗ trợ.
 2. Trong cửa sổ Dịch vụ khách hàng, hãy cuộn xuống dưới và nhấn vào liên kết Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.
 3. Lựa chọn yêu cầu mà bạn muốn đính kèm một tập tin lớn hoặc bắt đầu tạo một yêu cầu mới bằng cách nhấn nút Tạo yêu cầu.
 4. Nhấn vào Tải lên tập tin lớn qua WebDAV, sau đó nhấn Sao chép liên kết.

  Liên kết đến thư mục web của bộ phận Dịch vụ khách hàng sẽ được sao chép vào bảng nhớ tạm.

 5. Mở ứng dụng hỗ trợ tải lên tập tin qua WebDAV.
 6. Tạo một kết nối WebDAV mới sử dụng liên kết đến thư mục web như một địa chỉ máy chủ.
 7. Thiết lập một kết nối (ví dụ: nhấn Kết nối).

  Ứng dụng sẽ kết nối với thư mục web của bộ phận Dịch vụ khách hàng.

 8. Tải một tập tin lên thư mục web (ví dụ: nhấn Tải lên và chọn một tập tin từ thiết bị của bạn).

  Tập tin sẽ được tải lên thư mục web của bộ phận Dịch vụ khách hàng.

 9. Quay lại cửa sổ yêu cầu, nhập tất cả các trường bắt buộc, và gửi yêu cầu của bạn bằng cách nhấn nút Gửi yêu cầu.

Tập tin được tải lên sẽ được đính kèm theo yêu cầu.

Bạn có thể tải lên tối đa 1.200 MB qua WebDAV.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.