Cách tải lên hoặc tải về một tải liệu

6 Tháng Sáu, 2024

ID 152788

Để tải lên một tài liệu:

  1. Vào mục Mật khẩu.
  2. Nhập mật khẩu tổng của bạn và nhấn nút Mở khóa ổ lưu trữ.
  3. Vào mục con Tài liệu.
  4. Nhấn vào nút Thêm tài liệu.
  5. Chọn một tập tin ảnh trên thiết bị của bạn.
  6. Bấm OK.

    Việc tải lên sẽ bắt đầu. Khi tải lên hoàn tất, bạn sẽ được nhắc xóa ảnh gốc từ thiết bị để nó được lưu trữ bảo mật duy nhất trong ổ lưu trữ mã hóa Kaspersky Password Manager.

Bạn có thể tải lên các tài liệu có định dạng JPEG, PNG, BMP hoặc PDF. Ảnh sẽ được chuyển sang định dạng JPEG. Dung lượng tối đa của tập tin là 6 MB.

Cách tải về một tài liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.