Làm thế nào để thay đổi thiết lập thông báo

6 Tháng Sáu, 2024

ID 95262

Bạn có thể sửa thiết lập thông báo cho các loại sự kiện sau:

 • các sự kiện liên quan đến gói đăng ký được bổ sung vào tài khoản của bạn
 • các mối đe dọa được phát hiện trên thiết bị được kết nối với tài khoản của bạn
 • hoạt động của con bạn, nếu bạn sử dụng Kaspersky Safe Kids
 • tin tức bảo mật thông tin
 • các tin nhắn mới từ bộ phận Dịch vụ khách hàng

Đối với các thông báo của Kaspersky Safe Kids, bạn cũng có thể chọn nhận thông báo qua email hoặc ứng dụng trong chế độ phụ huynh.

Để thay đổi thiết lập thông báo:

 1. Ở phần góc trên bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng thông báo (Thông báo).

  Cửa sổ bảng tin thông báo sẽ được mở ra.

 2. Ở phần trên của cửa sổ nguồn tin thông báo, nhấn vào biểu tượng bánh răng (Thiết lập thông báo).

  Việc này sẽ mở ra một cửa sổ để chỉnh sửa các thiết lập thông báo.

 3. Trong mục My Kaspersky, chọn các hộp kiểm cho kiểu thông báo mà bạn muốn nhận trên My Kaspersky.
 4. Nếu bạn sử dụng Kaspersky Safe Kids: trong phần Kaspersky Safe Kids, sử dụng các công tắc để bật hoặc tắt phương thức gửi thông báo.
 5. Chọn hộp kiểm cho các kiểu thông báo của Kaspersky Safe Kids mà bạn muốn nhận.
 6. Nhấn vào nút Lưu.

Bạn sẽ nhận được thông báo theo thiết lập của mình.

Xem thêm

Làm thế nào để xóa thông tin thống kê được sử dụng để chọn tin tức bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.