Làm thế nào để bật hoặc tắt các thành phần bảo vệ

6 Tháng Sáu, 2024

ID 95349

Bạn có thể sử dụng website My Kaspersky để bật hoặc tắt từ xa các cấu phần bảo vệ ứng dụng trên một thiết bị được quản lý.

Việc tắt một số thành phần bảo vệ có thể giảm chức năng bảo mật của thiết bị. Nếu việc tắt thành phần bảo vệ là một mối nguy hiểm tiềm tàng, bạn sẽ cần nhập mật khẩu cho tài khoản để xác nhận hành động.

Các thành phần bảo vệ ứng dụng có thể được bật hoặc tắt từ xa trên các thiết bị được bảo vệ bởi Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security cho Mac, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security và Kaspersky Security Cloud.

Để bật hoặc tắt một thành phần bảo vệ.

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Nhấn vào thiết bị mà bạn quan tâm.
  3. Chọn thẻ Thành phần.
  4. Để bật hoặc tắt một thành phần, sử dụng công tắc trong mục với thành phần bảo vệ đó.
  5. Xác nhận hành động bằng cách nhập mật khẩu tài khoản, nếu cần thiết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.