Giám sát mạng xã hội

6 Tháng Sáu, 2024

ID 99202

Phần này mô tả cách để giám sát các hoạt động trên mạng xã hội của trẻ từ tài khoản của bạn trên My Kaspersky.

Trong phần này

Thông tin về giám sát mạng xã hội

Làm thế nào để bật hoặc tắt giám sát mạng xã hội

Làm thế nào để kết nối một tài khoản mạng xã hội đến hồ sơ của trẻ:

Cách thay đổi hoặc ngắt kết nối một tài khoản mạng xã hội khỏi hồ sơ của trẻ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.