Włączanie i wyłączanie Cloud Discovery w profilach zabezpieczeń

Jeśli rozpoczniesz korzystanie z funkcji Cloud Discovery, możesz wybrać profile zabezpieczeń, dla których chcesz włączyć Cloud Discovery. Kaspersky Endpoint Security Cloud uzyskuje informacje o korzystaniu z usług w chmurze ze wszystkich zarządzanych urządzeń, które są chronione tylko przez te profile zabezpieczeń, które posiadają włączoną funkcję. Później możesz włączyć i wyłączyć funkcję oddzielnie w każdym profilu zabezpieczeń, w sposób opisany w tej sekcji.

W celu włączenia lub wyłączenia Cloud Discovery w określonym profilu zabezpieczeń:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Cloud Discovery.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Bezpieczeństwo w chmurze wybierz sekcję Cloud Discovery.
 6. Aby włączyć Cloud Discovery w profilu zabezpieczeń, przesuń przełącznik na Cloud Discovery włączony.

  Możesz także kliknąć odnośnik Ustawienia pod przyciskiem przełącznika Cloud Discovery włączony i zablokować dostęp do usług w chmurze, które uważasz za niepożądane.

  Aby wyłączyć Cloud Discovery w profilu zabezpieczeń, przesuń przełącznik na Cloud Discovery wyłączony.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Moduł Cloud Discovery jest włączany lub wyłączany w ustawieniach wybranego profilu zabezpieczeń.

Przejdź do góry