Blokowanie dostępu do niechcianych usług w chmurze

Możesz zablokować dostęp do usług w chmurze, do których użytkownicy mają nie mieć dostępu. Możesz także zezwolić na dostęp do usług w chmurze, które zostały wcześniej zablokowane.

Możliwość blokowania jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowano aplikację Kaspersky Endpoint Security Cloud z licencją Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

Możliwość blokowania jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystasz z Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Windows lub nowszej wersji. Wcześniejsze wersje aplikacji zabezpieczającej pozwalają tylko na monitorowanie korzystania z usług w chmurze.

Między innymi możesz wziąć pod uwagę poziom ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu dostępu do określonej usługi.

Możesz zablokować lub zezwolić na dostęp do usług w chmurze z widżetu Cloud Discovery lub w ustawieniach profilu zabezpieczeń.

W celu zablokowania lub zezwolenia na dostęp do usługi w chmurze z widżetu Cloud Discovery:

 1. Otwórz widget Cloud Discovery i wybierz wymaganą usługę w chmurze.
 2. W panelu TOP 10 użytkowników usługi, znajdź użytkownika lub profil zabezpieczeń, dla którego chcesz zablokować usługę.
 3. W wymaganym wierszu, w kolumnie Dostęp, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zablokować usługę, z listy rozwijanej wybierz Zablokuj usługę w profilu.
  • Aby zezwolić na usługę, z listy rozwijanej wybierz Zezwól na usługę w profilu.

Dostęp do wybranej usługi zostanie zablokowany lub dozwolony w ustawieniach wybranego profilu zabezpieczeń.

W celu zablokowania lub zezwolenia na dostęp do usług w chmurze w profilu zabezpieczeń:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Z listy wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Cloud Discovery.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Bezpieczeństwo w chmurze wybierz sekcję Cloud Discovery.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz zablokować dostęp do pojedynczej usługi w chmurze, z listy rozwijanej obok wymaganej usługi wybierz Blokuj.
  • Jeśli chcesz zezwolić na dostęp do pojedynczej usługi w chmurze, z listy rozwijanej obok wymaganej usługi wybierz Zezwól.
  • Jeśli chcesz zablokować dostęp do kategorii usług w chmurze, kliknij odnośnik Blokuj całą kategorię obok nazwy wymaganej kategorii.
  • Jeśli chcesz mieć możliwość blokowania lub zezwalania na dostęp do poszczególnych usług w chmurze zablokowanej kategorii, kliknij odnośnik Skonfiguruj poszczególne usługi obok nazwy wymaganej kategorii.

   W takim przypadku Konsola zarządzająca przywraca ustawienia dostępu do poszczególnych usług w chmurze, które zdefiniowałeś przed zablokowaniem całej kategorii.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Dostęp do wybranych usług jest zablokowany lub dozwolony.

Przejdź do góry