Odinstalowywanie aplikacji zabezpieczających z urządzeń

Aplikacje zabezpieczające są automatycznie odinstalowywane z urządzeń oznaczonych do usunięcia w następujących przypadkach:

W innych przypadkach musisz ręcznie odinstalować aplikacje zabezpieczające.

Automatyczna dezinstalacja będzie uruchamiana co trzy godziny. Inne ustawienia automatycznej dezinstalacji można zmienić.

Wymuszone rozpoczęcie deinstalacji

Jeśli chcesz, możesz wymusić odinstalowanie aplikacji zabezpieczających przed zaplanowanym terminem.

W celu wymuszonego uruchomienia dezinstalacji aplikacji zabezpieczających:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk Pokaż oznaczone do usunięcia.

  Konsola zarządzająca wyświetla listę urządzeń, które zostały oznaczone do usunięcia.

 4. Kliknij odnośnik z nazwą dowolnego urządzenia ze stanem Zaplanowane (Zgodnie z terminarzem).

  Zostanie otwarte okno właściwości urządzenia. W górnej części okna wyświetlany jest stan dezinstalacji aplikacji zabezpieczającej ze szczegółowymi informacjami.

 5. Kliknij odnośnik Uruchom dezinstalację teraz w szczegółowych informacjach.
 6. W oknie Uruchom dezinstalację teraz kliknij przycisk Odinstaluj.

Dezinstalacja aplikacji zabezpieczających rozpoczyna się na wszystkich urządzeniach, na których planowana jest dezinstalacja.

Zobacz również:

Usuwanie urządzeń z listy urządzeń

Przejdź do góry