Konfigurowanie automatycznego odinstalowywania aplikacji zabezpieczających

Możesz skonfigurować automatyczne odinstalowywanie aplikacji zabezpieczających z urządzeń oznaczonych do usunięcia.

W celu skonfigurowania automatycznego odinstalowywania aplikacji zabezpieczających:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk Pokaż oznaczone do usunięcia.

  Konsola zarządzająca wyświetla listę urządzeń, które zostały oznaczone do usunięcia.

 4. Kliknij odnośnik Ustawienia dezinstalacji.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia dezinstalacji.

 5. Pod sekcją Opcja ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz, co zrobić, jeśli dezinstalacja wymaga ponownego uruchomienia systemu operacyjnego urządzenia:
  • Nie uruchamiaj urządzenia ponownie

   Zarządzane urządzenia nie są automatycznie uruchamiane ponownie po działaniu. Aby zakończyć, działanie, użytkownicy muszą uruchomić ponownie swoje urządzenia. Ta opcja jest odpowiednia dla serwerów i innych urządzeń, gdzie stałe działanie jest krytyczne.

  • Uruchom urządzenie ponownie

   Zarządzane urządzenia są zawsze automatycznie uruchamiane ponownie, jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do zakończenia działania. Ta opcja jest przydatna dla urządzeń, które oferują regularne przerwy w działaniu (zamknięcie lub ponowne uruchomienie).

  • Pytaj użytkownika o akcję

   Przypomnienie o ponownym uruchomieniu jest wyświetlane na ekranie zarządzanego urządzenia, z monitem o jego ręczne ponowne uruchomienie. Możesz zmienić treść wiadomości dla użytkownika. Ta opcja jest najbardziej odpowiednia dla stacji roboczych, gdzie użytkownicy muszą wybrać najodpowiedniejszy czas ponownego uruchomienia.

   Jeśli opcja Uruchom urządzenie ponownie po czasie bezczynności dłuższym niż 30 minut jest włączona, po wyświetleniu monitu, aplikacja wymusza ponowne uruchomienie systemu operacyjnego po minięciu określonego przedziału czasu. W innym przypadku użytkownicy muszą ręcznie uruchomić ponownie swoje urządzenia.

 6. W obszarze Ustawienia dostępu określ nazwę użytkownika i hasło do odinstalowania aplikacji zabezpieczającej, jeśli dezinstalacja jest chroniona hasłem.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Aplikacje zabezpieczające są automatycznie odinstalowywane z urządzeń zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Przejdź do góry