Poziom ryzyka usługi w chmurze

Dla każdej usługi w chmurze Cloud Discovery zapewnia poziom ryzyka. Poziom ryzyka pomaga określić usługi, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa Twojej organizacji. Na przykład, możesz wziąć pod uwagę poziom ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu dostępu do określonej usługi.

Zastrzeżenie: Poziom ryzyka jest szacunkowym wskaźnikiem i nie mówi nic o jakości usługi w chmurze ani o producencie usługi. Poziom ryzyka to po prostu zalecenie ekspertów z Kaspersky.

Poziomy ryzyka usług w chmurze są wyświetlane w widżecie Cloud Discovery oraz na liście wszystkich monitorowanych usług w chmurze.

Przejdź do góry