Informacje o Ocenie luk

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia wykrywanie luk w oprogramowaniu na zarządzanych urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows. Luki są wykrywane w systemie operacyjnym i w aplikacjach stworzonych przez firmę Microsoft oraz innych producentów.

Możesz skonfigurować częstotliwość uruchamiania wykrywania luk na zarządzanych urządzeniach.

Lista luk zawiera tylko te luki, które są wykrywane i aktywne na przynajmniej jednym zarządzanym urządzeniu.

Możesz filtrować listę luk według następujących parametrów:

Dla każdej luki Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla listę urządzeń, na których luka została wykryta. Jeśli lista urządzeń zawiera identyczne wpisy (wpisy z tą samą nazwą urządzenia i czasem wykrycia luki), oznacza to, że istnieje kilka poprawek, które mogą wyeliminować tę lukę na urządzeniu.

Możesz także przejrzeć raport o wykrytych lukach.

Jeśli aktywowałeś Kaspersky Endpoint Security Cloud z licencją Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, możesz skonfigurować instalację poprawek, które eliminują wykryte luki.

Przejdź do góry