Eksportowanie i importowanie profili zabezpieczeń

Eksport i import profili zabezpieczeń umożliwia przeniesienie ustawień zabezpieczeń skonfigurowanych w jednym obszarze roboczym do innego obszaru roboczego. Wystarczy wyeksportować profil zabezpieczeń do pliku, a następnie za pomocą kilku kliknięć zaimportować go do innego obszaru roboczego.

Jeśli Kaspersky Endpoint Security Cloud tworzy plik z ustawieniami bezpieczeństwa, szyfruje go. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo zabezpieczyć plik hasłem. W takim przypadku należy podać to hasło podczas importowania profilu z pliku.

W tej sekcji

Eksportowanie profilu zabezpieczeń do pliku

Importowanie profilu zabezpieczeń z pliku

Przejdź do góry