Instalowanie i dezinstalowanie aplikacji

Program Kaspersky Endpoint Security może zostać zainstalowany na komputerze na następujące sposoby:

Możliwe jest skonfigurowanie ustawień instalacji aplikacji na kilka sposobów. Jeśli jednocześnie korzystasz z kilku metod konfigurowania ustawień, Kaspersky Endpoint Security stosuje ustawienia z najwyższym priorytetem. Kaspersky Endpoint Security wykorzystuje następującą kolejność priorytetów:

  1. Ustawienia uzyskane z pliku setup.ini.
  2. Ustawienia uzyskane z pliku installer.ini.
  3. Ustawienia uzyskane z wiersza poleceń.

Przed rozpoczęciem instalacji Kaspersky Endpoint Security (także instalacji zdalnej) zalecamy zakończenie działania wszystkich uruchomionych aplikacji.

W tej sekcji

Wdrożenie za pośrednictwem Kaspersky Security Center

Instalowanie aplikacji lokalnie przy użyciu kreatora

Zdalne instalowanie aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager

Opis ustawień instalacji pliku setup.ini

Zmiana składników aplikacji

Aktualizowanie z poprzedniej wersji aplikacji

Dezinstalacja aplikacji

Przejdź do góry