Przeglądanie informacji o licencji

W celu przejrzenia informacji o licencji:

W oknie głównym aplikacji przejdź do sekcji Licencja (patrz rysunek poniżej).

Okno Licencjonowanie

Sekcja wyświetla następujące szczegóły:

W oknie Licencjonowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

Przejdź do góry