Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera

Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki, które uruchamiasz lub kopiujesz nawet wtedy, gdy plik znajduje się na dysku wymiennym (komponent Ochrona plików). Aby zapobiec rozprzestrzenianiu wirusów i innych szkodliwych programów, możesz skonfigurować automatyczne skanowania dysków wymiennych po ich podłączeniu do komputera. Kaspersky Endpoint Security automatycznie podejmuje próbę wyleczenia wszystkich zainfekowanych plików, które zostały wykryte. Jeżeli leczenie nie powiedzie się, Kaspersky Endpoint Security usunie pliki. Komponent zapewnia ochronę komputera poprzez wykonywanie skanowań, które implementują uczenie maszynowe, analizę heurystyczną (wysoki poziom), analizę przy użyciu sygnatur oraz technologie iSwift i iChecker. Nie ma możliwości zoptymalizowania skanowań dysków wymiennych. Innymi słowy, nie możesz włączyć skanowania tylko nowych i zmodyfikowanych plików lub ograniczyć czasu skanowania. Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki z obszaru skanowania za każdym razem, gdy dysk wymienny zostaje podłączony.

Jak w Konsoli administracyjnej (MMC) skonfigurować uruchamianie Skanowania dysków wymiennych?

Jak w konsoli Web Console i Cloud Console skonfigurować uruchamianie Skanowania dysków wymiennych?

Jak w interfejsie aplikacji skonfigurować uruchamianie Skanowania dysków wymiennych?

Ustawienia zadania Skanowanie dysków wymiennych

Parametr

Opis

Akcja po podłączeniu dysku wymiennego

Skanowanie szczegółowe Jeśli ten element został wybrany, po podłączeniu dysku wymiennego, Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki na dysku wymiennym, w tym pliki zagnieżdżone w obiektach złożonych, archiwach, pakietach dystrybucyjnych oraz plikach w formatach office. Kaspersky Endpoint Security nie skanuje plików w formatach pocztowych ani archiwach chronionych hasłem.

Szybkie skanowanie Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po podłączeniu dysku wymiennego, Kaspersky Endpoint Security skanuje tylko pliki określonych formatów, które są najbardziej podatne na infekcje, i nie rozpakowuje obiektów złożonych.

Maksymalny rozmiar dysku wymiennego

Jeżeli pole jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security wykona na nośnikach wymiennych, których rozmiar nie przekracza zdefiniowanej wartości, akcję wybraną z listy rozwijalnej Akcja po podłączeniu dysku wymiennego.

Jeżeli pole nie jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security wykona na nośnikach wymiennych o dowolnym rozmiarze akcję wybraną z listy rozwijalnej Akcja po podłączeniu dysku wymiennego.

Pokaż postęp skanowania

Jeśli to pole jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security wyświetli postęp skanowania nośników wymiennych w oddzielnym oknie oraz w oknie Zadania.

Jeśli pole jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security uruchomi skanowanie nośników wymiennych w tle.

Blokuj zatrzymywanie zadania skanowania

Jeśli pole jest zaznaczone, przycisk Zatrzymaj w oknie Zadania oraz przycisk Zatrzymaj w oknie Skanowanie antywirusowe są niedostępne w interfejsie lokalnym Kaspersky Endpoint Security.

Przejdź do góry