Migrowanie konfiguracji [KES+KEA] do [KES11.7.0]

Teraz Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 posiada wbudowane agenty dla rozwiązań Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 2.0 (EDR Optimum) oraz Kaspersky Sandbox 2.0. Nie potrzebujesz już oddzielnej aplikacji Kaspersky Endpoint Agent do pracy z tymi rozwiązaniami. Jeśli aktualizujesz Kaspersky Endpoint Security do wersji 11.7.0, rozwiązania EDR Optimum i Kaspersky Sandbox działają z Kaspersky Endpoint Security. Dodatkowo, Kaspersky Endpoint Agent jest usuwany z komputera.

Migrowanie konfiguracji [KES+KEA] do [KES11.7.0] obejmuje następujące etapy:

 1. Aktualizowanie Kaspersky Security Center

  Zaktualizuj wszystkie komponenty Kaspersky Security Center do wersji 13.2, w tym Agenta administracyjnego na komputerach użytkowników i Web Console.

 2. Aktualizowanie wtyczki webowej Kaspersky Endpoint Security

  W Kaspersky Security Center Web Console zaktualizuj wtyczkę webową Kaspersky Endpoint Security do wersji 11.7.0. Aby zarządzać komponentami EDR Optimum i Kaspersky Sandbox, musisz korzystać z Web Console.

 3. Migrowanie zasady i zadań

  Użyj Kreatora migracji zadań i zasad Kaspersky Endpoint Agent, aby przenieść ustawienia Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  To spowoduje utworzenie nowej zasady Kaspersky Endpoint Security. Nowa zasada posiada stan Nieaktywny. Aby zastosować zasadę, otwórz właściwości zasady, zaakceptuj Oświadczenie Kaspersky Security Network i ustaw stan na Aktywny.

 4. Funkcjonalność licencjonowania

  Jeśli do aktywowania Kaspersky Endpoint Security for Windows i Kaspersky Endpoint Agent używasz wspólnej licencji dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Optimum Security, funkcjonalność EDR Optimum zostanie aktywowana automatycznie po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 11.7.0. Nie musisz robić nic innego.

  Jeśli do aktywowania funkcjonalności EDR Optimum używasz autonomicznej licencji Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-on, musisz upewnić się, że klucz EDR Optimum zostanie dodany do repozytorium Kaspersky Security Center, a funkcjonalność automatycznej dystrybucji klucza licencyjnego zostanie włączona. Po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 11.7.0, funkcjonalność EDR Optimum zostanie aktywowana automatycznie.

  Jeśli do aktywowania Kaspersky Endpoint Agent użyjesz licencji dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Optimum Security, a do aktywowania Kaspersky Endpoint Security for Windows użyjesz innej licencji, musisz zastąpić klucz Kaspersky Endpoint Security for Windows standardowym kluczem Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Optimum Security. Możesz zastąpić klucz przy użyciu zadania Dodaj klucz.

  Nie musisz aktywować funkcjonalności Kaspersky Sandbox. Funkcjonalność Kaspersky Sandbox będzie dostępna natychmiast po zaktualizowaniu i aktywowaniu Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 5. Aktualizowanie aplikacji Kaspersky Endpoint Security

  Aby zaktualizować aplikację i migrować funkcję EDR Optimum i Kaspersky Sandbox, zalecane jest wykonanie zadania zdalnej instalacji.

  W celu zaktualizowania aplikacji przy użyciu zadania zdalnej instalacji, musisz edytować następujące ustawienia:

  • W ustawieniach pakietu instalacyjnego wybierz komponenty Endpoint Detection and Response Optimum lub Kaspersky Sandbox.
  • Wyklucz komponent Kaspersky Endpoint Agent w ustawieniach pakietu instalacyjnego.

  Możesz także zaktualizować aplikację za pomocą następujących metod:

  • Przy użyciu usługi aktualizacji Kaspersky (Seamless Update – SMU).
  • Lokalnie, za pomocą Kreatora instalacji.

  W tym przypadku musisz sprawdzić konfigurację programu Kaspersky Endpoint Agent, który jest zainstalowany na komputerze. Jeśli zainstalowany agent Kaspersky Endpoint Agent zawiera komponent Endpoint Detection and Response Expert (KATA EDR), usuń komponent przed aktualizacją aplikacji. Jeśli nie możesz usunąć komponentu Endpoint Detection and Response Expert (KATA EDR), podczas aktualizacji aplikacji Kaspersky Endpoint Security pominie komponenty EDR Optimum i Kaspersky Sandbox. Po zaktualizowaniu aplikacji możesz zainstalować komponenty, korzystając z zadania Zmiana składników aplikacji.

 6. Sprawdzanie zdrowia Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum i Kaspersky Sandbox

  Jeśli po aktualizacji, komputer posiada stan Krytyczny w konsoli Kaspersky Security Center:

  • Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany Agent administracyjny 13.2.
  • Sprawdź stan działania komponentów EDR Optimum i Kaspersky Sandbox, przeglądając Raport dotyczący stanu komponentów aplikacji. Jeśli komponent posiada stan Nie zainstalowano, zainstaluj komponenty przy użyciu zadania Zmiana składników aplikacji.
  • Upewnij się, że akceptujesz Oświadczenie Kaspersky Security Network w nowej zasadzie Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Upewnij się, że funkcjonalność EDR Optimum została aktywowana przy użyciu Raportu dotyczącego stanu komponentów aplikacji. Jeśli komponent posiada stan Nie objęty licencją, upewnij się, że funkcjonalność automatycznej dystrybucji klucza licencyjnego EDR Optimum jest włączona.

Aktualizowanie aplikacji jako części KATA EDR

Jeśli posiadasz zainstalowany program Kaspersky Endpoint Agent do integracji z Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (komponent Endpoint Detection and Response Expert (KATA EDR)), możesz zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Windows w jeden z następujących sposobów:

Przejdź do góry