Zmiana składników aplikacji

Podczas instalacji aplikacji możesz wybrać komponenty, które będą dostępne. Dostępne komponenty aplikacji można zmienić na następujące sposoby:

Zmieniając komponenty aplikacji, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

Jak dodawać lub usuwać komponenty aplikacji w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak dodawać lub usuwać składniki aplikacji w Web Console i Cloud Console?

Przejdź do góry