Najczęściej zadawane pytania

OGÓLNE

Na jakich komputerach może działać Kaspersky Endpoint Security?

Co się zmieniło od ostatniej wersji?

Z jakimi innymi aplikacjami Kaspersky może działać Kaspersky Endpoint Security?

Jak można oszczędzić zasoby komputera podczas działania Kaspersky Endpoint Security?

WDRAŻANIE

Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security na wszystkich komputerach w organizacji?

Które ustawienia instalacji mogą zostać skonfigurowane z poziomu wiersza poleceń?

Jak zdalnie odinstalować Kaspersky Endpoint Security?

AKTUALIZACJA

Jakie metody są dostępne do aktualizowania baz danych?

Co należy zrobić, jeśli po aktualizacji wystąpią problemy?

W jaki sposób można zaktualizować bazy danych poza siecią korporacyjną?

Czy możliwe jest używanie serwera proxy dla aktualizacji?

BEZPIECZEŃSTWO

W jaki sposób Kaspersky Endpoint Security skanuje wiadomości e-mail?

Jak można wykluczyć zaufany plik ze skanowania?

Jak można chronić komputer przed wirusami z dysków flash?

Jak uruchamiać skanowanie antywirusowe ukryte przed użytkownikiem?

W jaki sposób tymczasowo wstrzymać ochronę Kaspersky Endpoint Security?

Jak przywrócić plik, który został pomyłkowo usunięty przez Kaspersky Endpoint Security?

Jak chronić Kaspersky Endpoint Security przed odinstalowaniem przez użytkownika?

INTERNET

Czy Kaspersky Endpoint Security skanuje połączenia szyfrowane (HTTPS)?

Jak zezwolić użytkownikom na nawiązywanie połączenia tylko z zaufanymi sieciami Wi-Fi?

Jak zablokować sieci społecznościowe?

APLIKACJE

Jak można się dowiedzieć, które aplikacje są zainstalowane na komputerze użytkownika (inwentarz)?

Jak uniemożliwić uruchamianie gier komputerowych?

Jak mogę sprawdzić, czy Kontrola aplikacji została poprawnie skonfigurowana?

Jak dodać aplikację do listy zaufanych?

URZĄDZENIA

Jak można zablokować korzystanie z dysków flash?

Jak dodać urządzenie do listy zaufanych?

Czy możliwe jest uzyskanie dostępu do zablokowanego urządzenia?

SZYFROWANIE

W jakich warunkach szyfrowanie jest niemożliwe?

Jak można używać hasła do ograniczenia dostępu do archiwum?

Czy możliwe jest używanie kart inteligentnych i tokenów z szyfrowaniem?

Czy możliwe jest uzyskanie dostępu do zaszyfrowanych danych, jeśli nie ma połączenia z Kaspersky Security Center?

Co należy zrobić, jeśli wystąpi błąd systemu operacyjnego komputera, a dane pozostaną zaszyfrowane?

POMOC TECHNICZNA

Gdzie jest przechowywany plik raportu?

Jak można utworzyć plik śledzenia?

Jak można włączyć zapisywanie zrzutu pamięci?

Przejdź do góry