Kaspersky Endpoint Security for Windows

Program Kaspersky Endpoint Security for Windows (zwany dalej także „aplikacją” lub „Kaspersky Endpoint Security”) oferuje użytkownikom korporacyjnym całkowitą ochronę przed znanymi cyfrowymi zagrożeniami.

NOWOŚCI KASPERSKY ENDPOINT SECURITY

Program Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.7.0 oferuje następujące nowe funkcje i ulepszenia:

 1. Zaktualizowano interfejs Kaspersky Endpoint Security for Windows.
 2. Dodano obsługę systemu Windows 11, Windows 10 21H2 i Windows Server 2022.
 3. Dodano nowe składniki:
  • Dodano wbudowanego agenta do integracji z rozwiązaniem Kaspersky Sandbox. Rozwiązanie Kaspersky Sandbox wykrywa i automatycznie blokuje zaawansowane zagrożenia na komputerach. Kaspersky Sandbox analizuje zachowanie obiektów w celu wykrywania szkodliwej aktywności oraz aktywności charakterystycznej dla ataków docelowych ukierunkowanych na infrastrukturę IT organizacji. Kaspersky Sandbox analizuje i skanuje obiekty na specjalnych serwerach z wdrożonymi obrazami wirtualnymi systemów operacyjnych Microsoft Windows (serwery Kaspersky Sandbox). Więcej informacji o rozwiązaniu można znaleźć w pomocy dla Kaspersky Sandbox.

   Aby korzystać z Kaspersky Sandbox, niepotrzebny jest już Kaspersky Endpoint Agent. Kaspersky Endpoint Security może wykonywać wszystkie funkcje Kaspersky Endpoint Agent. Użyj Kreatora migracji, aby przenieść zasady Kaspersky Endpoint Agent. Potrzebujesz Kaspersky Security Center 13.2 do działania wszystkich funkcji Kaspersky Sandbox. Więcej informacji o migracji z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security for Windows znajdziesz w pomocy aplikacji.

  • Dodano wbudowanego agenta do obsługi działania rozwiązania Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum to rozwiązanie do ochrony infrastruktury IT organizacji przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami. Funkcjonalność rozwiązania łączy automatyczne wykrywanie zagrożeń z możliwością reagowania na te zagrożenia w celu przeciwdziałania zaawansowanym atakom, w tym nowym exploitom, oprogramowaniu ransomware, atakom bezplikowym, a także metodom z użyciem legalnych narzędzi systemowych. Więcej informacji o rozwiązaniu znajdziesz w pomocy dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.

   Aby korzystać z Kaspersky Endpoint Detection and Response, niepotrzebny jest już Kaspersky Endpoint Agent. Kaspersky Endpoint Security może wykonywać wszystkie funkcje Kaspersky Endpoint Agent. Użyj Kreatora migracji, aby przenieść zasady i zadania Kaspersky Endpoint Agent. Do korzystania ze wszystkich funkcji Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wymaga Kaspersky Security Center 13.2. Więcej informacji o migracji z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security for Windows znajdziesz w pomocy aplikacji.

 4. Dodano Kreatora migracji zadań i zasad dla Kaspersky Endpoint Agent. Kreator migracji tworzy nowe scalone zasady i zadania dla Kaspersky Endpoint Security for Windows. Kreator umożliwia przełączenie rozwiązań Detection and Response z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security. Rozwiązania Detection and Response zawierają Kaspersky Sandbox, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) oraz Kaspersky Managed Detection and Response (MDR).
 5. Kaspersky Endpoint Agent, który jest zawarty w pakiecie dystrybucyjnym, został zaktualizowany do wersji 3.11.

  Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security aplikacja zidentyfikuje wersję i cel Kaspersky Endpoint Agent. Jeśli zamierzasz używać aplikacji Kaspersky Endpoint Agent do działania rozwiązań Kaspersky Sandbox, Kaspersky Managed Detection and Response (MDR), and Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum), Kaspersky Endpoint Security przełączy działanie tych rozwiązań do agenta wbudowanego do aplikacji. W przypadku Kaspersky Sandbox and EDR Optimum aplikacja automatycznie usunie Kaspersky Endpoint Agent. W przypadku MDR możesz ręcznie usunąć Kaspersky Endpoint Agent. Jeśli aplikacja jest przeznaczona do użycia w celu zapewnienia działania Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert), Kaspersky Endpoint Security zaktualizuje wersję Kaspersky Endpoint Agent. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć w dokumentacji do rozwiązań firmy Kaspersky, które obsługują Kaspersky Endpoint Agent.

 6. Udoskonalono funkcjonalność Szyfrowanie funkcją BitLocker:
  • Rozszerzony kod PIN może być teraz używany z funkcjonalnością Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. Rozszerzony kod PIN umożliwia używanie innych znaków jako dodatku do znaków numerycznych: dużych i małych liter alfabetu łacińskiego, znaków specjalnych i spacji.
  • Teraz możesz wyłączyć uwierzytelnianie funkcji BitLocker w celu zaktualizowania systemu operacyjnego lub zainstalowania pakietów aktualizacyjnych. Instalowanie aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia komputera kilka razy. Aby poprawnie zainstalować aktualizacje, możesz tymczasowo wyłączyć uwierzytelnianie funkcji BitLocker i ponownie włączyć uwierzytelnianie po zainstalowaniu aktualizacji.
  • Teraz możesz ustawić czas wygaśnięcia kodu PIN lub hasła szyfrowania funkcją BitLocker. Jeśli hasło lub kod PIN wygaśnie, Kaspersky Endpoint Security wyświetli pytanie o nowe hasło.
 7. Teraz możesz skonfigurować maksymalną liczbę prób autoryzacji klawiatury dla Ochrony przed atakami BadUSB. Jeśli skonfigurowana liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu autoryzacyjnego zostanie osiągnięta, urządzenie USB zostanie tymczasowo zablokowane.
 8. Funkcjonalność Zapory sieciowej zostanie udoskonalona:
  • Teraz możesz skonfigurować zakres adresów IP dla reguł dla pakietów modułu Zapora sieciowa. Możesz wprowadzić zakres adresów w formacie IPv4 lub IPv6. Na przykład: 192.168.1.1-192.168.1.100 lub 12:34::2-12:34::99.
  • Teraz możesz wprowadzić nazwy DNS dla reguł dla pakietów modułu Zapora sieciowa zamiast adresów IP. Powinieneś używać nazw DNS tylko dla komputerów LAN lub wewnętrznych usług. Interakcja z usługami chmury (takimi jak Microsoft Azure) i innymi zasobami internetowymi powinna być zarządzana przez komponent Kontrola sieci.
 9. Udoskonalono wyszukiwanie reguł Kontroli sieci. Aby odszukać regułę dostępu do zasobu sieciowego, oprócz nazwy reguły możesz użyć adresu URL strony internetowej, nazwy użytkownika, kategorii zawartości lub typu danych.
 10. Udoskonalono zadanie Skanowanie antywirusowe:
  • Udoskonalono zadanie Skanowanie antywirusowe, gdy komputer jest w stanie bezczynności. Jeśli podczas skanowania uruchomiłeś komputer ponownie, Kaspersky Endpoint Security automatycznie uruchamia zadanie, kontynuując od momentu, w którym skanowanie zostało przerwane.
  • Zoptymalizowano zadanie Skanowanie antywirusowe. Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security uruchamia skanowanie tylko wtedy, gdy komputer jest w trybie bezczynności. Możesz skonfigurować moment uruchomienia skanowania komputera we właściwościach zadania.
 11. Teraz możesz ograniczyć dostęp użytkownika do danych dostarczonych przez Monitor aktywności aplikacji. Monitor aktywności aplikacji to narzędzie służące do wyświetlania informacji o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika w czasie rzeczywistym. Administrator może ukryć Monitor aktywności aplikacji przed użytkownikiem we właściwościach zasady aplikacji.
 12. Udoskonalono bezpieczeństwo zarządzania aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST. Teraz Kaspersky Endpoint Security sprawdza sygnaturę żądań wysyłanych za pośrednictwem API REST. Aby zarządzać aplikacją, musisz zainstalować certyfikat w celu zidentyfikowania żądań.
 13. Problem z działaniem technologii Kaspersky Disk Encryption (FDE) został rozwiązany. Szczegółowe informacje na temat problemu można znaleźć w Bazie wiedzy pomocy technicznej.

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

Aby aplikacja Kaspersky Endpoint Security działała poprawnie, komputer powinien spełniać określone wymagania.

Minimalne wymagania ogólne:

Obsługiwane systemy operacyjne dla stacji roboczych:

Algorytm podpisu modułu SHA-1 jest przestarzały według firmy Microsoft. Aktualizacja KB4474419 jest wymagana do pomyślnej instalacji Kaspersky Endpoint Security na komputerze działającym pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 7. Więcej informacji o tej stronie można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.

Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.

Obsługiwane systemy operacyjne dla serwerów:

Algorytm podpisu modułu SHA-1 jest przestarzały według firmy Microsoft. Aktualizacja KB4474419 jest wymagana do pomyślnej instalacji Kaspersky Endpoint Security na komputerze działającym pod systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2008 R2. Więcej informacji o tej stronie można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat obsługi systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i Microsoft Windows Server 2019 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.

Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 2022 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.

Obsługiwane typy serwerów terminalowych:

Obsługiwane platformy wirtualne:

Ograniczenia dotyczące obsługi platform wirtualnych i serwerowych są dostępne w dokumentacji użytkownika.

KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI ZE ZDALNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA KASPERSKY SECURITY CENTER

Kaspersky Endpoint Security obsługuje pracę z następującymi wersjami Kaspersky Security Center:

Webowa wtyczka administracyjna dla Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.7.0 jest kompatybilna z Kaspersky Security Center Web Console w wersji 13.

W celu zdalnego zarządzania aplikacją za pośrednictwem Kaspersky Security Center:

 1. Zainstaluj Agenta sieciowego na komputerze.

  Więcej informacji na temat instalowania Agenta sieciowego można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center.

 2. Zainstaluj wtyczkę zarządzającą dla Kaspersky Endpoint Security for Windows w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

  Pakiet instalacyjny dla wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym.

  Pakiet instalacyjny wtyczki internetowej jest dostępny do pobrania na stronie oraz w oknie zarządzania wtyczkami konsoli Kaspersky Security Center Web Console. Aby zainstalować wtyczkę webową w wersji 11.7.0, w pierwszej kolejności należy usunąć poprzednią wersję wtyczki webowej.

Wtyczka zarządzająca Kaspersky Endpoint Security for Windows dla wersji 11.7.0 jest instalowana na wtyczce zarządzającej Kaspersky Endpoint Security for Windows dla wersji 11.X.X. Aby kontynuować korzystanie z wcześniejszej wersji wtyczki zarządzającej, w pierwszej kolejności należy usunąć wtyczkę zarządzającą w wersji 11.7.0.

Ograniczenia kompatybilności z Kaspersky Security Center:

INSTALACJA

Aby lokalnie zainstalować aplikację, uruchom plik setup_kes.exe z pełnego pakietu dystrybucyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji. Więcej informacji na temat instalacji aplikacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika.

Podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security for Windows wykrywa na komputerze aplikacje, których jednoczesne działanie może zmniejszać wydajność komputera lub prowadzić do innych problemów z kompatybilnością (nawet do problemów z działaniem). Pełna lista niekompatybilnego oprogramowania jest dostępna w dokumentacji użytkownika.

Podczas instalacji z pełnego pakietu dystrybucyjnego, do Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.7.0 można zaktualizować następujące aplikacje:

Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 2 lub nowszej należy mieć na uwadze następujące kwestie specjalne:

AKTUALIZOWANIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI AKTUALIZACJI KASPERSKY

Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 for Windows można zainstalować za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky.

Za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky możesz zaktualizować następujące aplikacje:

Jeśli program Kaspersky Endpoint Security w wersji 11.3.0 lub nowszej jest wdrażany w infrastrukturze wraz ze starszymi wersjami aplikacji, Kaspersky Security Center będzie mógł zainstalować dwie aktualizacje Kaspersky Endpoint Security do wersji 11.7.0: jedna do zaktualizowania Kaspersky Endpoint Security w wersjach 11.0.1–11.2.0 CF1, a druga do zaktualizowania wersji 11.3.0 lub nowszej.

Aktualizowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows z wersji beta do wersji 11.7.0 nie jest obsługiwane.

Podczas aktualizacji za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky należy mieć na uwadze następujące kwestie specjalne:

KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI Z MODUŁAMI SZYFROWANIA AES ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI KOMPONENTÓW SZYFRUJĄCYCH DANE

Począwszy od Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2, Moduł szyfrowania AES jest dostępny w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji. Dlatego instalacja oddzielnego modułu szyfrowania nie jest wymagana.

Wszystkie biblioteki wymagane do szyfrowania danych będą automatycznie instalowane w następujących przypadkach:

 1. Podczas instalacji aplikacji, pod warunkiem że wybrano komponenty Szyfrowanie całego dysku (FDE) lub Szyfrowanie plików (FLE).
 2. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 2 lub nowszej, pod warunkiem że aktualizacja odbywa się z użyciem pakietu dystrybucyjnego aplikacji z kluczem o odpowiedniej długości oraz wybrano komponenty Szyfrowanie całego dysku (FDE) lub Szyfrowanie plików (FLE).
 3. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 1 Maintenance Release 3 z zainstalowanym Modułem szyfrowania AES w wersji 1.1.0.73, pod warunkiem że aktualizacja odbywa się przy użyciu pakietu dystrybucyjnego aplikacji z kluczem o odpowiedniej długości.
 4. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 1 Maintenance Release 4 z zainstalowanym Modułem szyfrowania AES w wersji 1.1.0.73, pod warunkiem że aktualizacja odbywa się przy użyciu pakietu dystrybucyjnego aplikacji z kluczem o odpowiedniej długości.

Inne konfiguracje Kaspersky Endpoint Security oraz moduły szyfrowania AES nie są obsługiwane.

Przed zaktualizowaniem Kaspersky Endpoint Security należy usunąć Moduł szyfrowania AES lub zaktualizować moduł do wersji 1.1.0.73. Przed usunięciem lub zaktualizowaniem Modułu szyfrowania AES należy odszyfrować wszystkie dyski twarde, które zostały zaszyfrowane przy użyciu technologii Kaspersky Disk Encryption. Po usunięciu Modułu szyfrowania AES, dostęp do zaszyfrowanych plików zostanie zablokowane.

Jeśli chcesz przełączyć z metody szyfrowania do szyfrowania z użyciem klucza o innej długości, przed zaktualizowaniem aplikacji do wersji 11.7.0 musisz odszyfrować wszystkie zaszyfrowane obiekty i usunąć Moduł szyfrowania AES, który był używany. Po przełączeniu na szyfrowanie z kluczem o innej długości, dostęp do zaszyfrowanych plików zostanie zablokowany.

KOMPATYBILNOŚĆ Z KASPERSKY ENDPOINT AGENT

Kaspersky Endpoint Security jest kompatybilny z Kaspersky Endpoint Agent 3.7 lub nowszym.

Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Agent 3.11 znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.7.0. Kaspersky Endpoint Agent zostanie automatycznie zainstalowany, jeśli komponent Endpoint Agent zostanie wybrany podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security.

Kaspersky Endpoint Agent umożliwia współdziałanie z rozwiązaniami firmy Kaspersky. Teraz Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 zawiera wbudowanego agenta dla Kaspersky Sandbox, Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) oraz Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum). Jeśli posiadasz zainstalowany program Kaspersky Endpoint Security 11.7.0, nie potrzebujesz Kaspersky Endpoint Agent do działania tych rozwiązań. Kaspersky Endpoint Agent jest wymagany tylko do działania rozwiązania Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert).

Jeśli podczas instalowania Kaspersky Endpoint Security wybrałeś komponent Endpoint Agent, a na komputerze jest już zainstalowany Kaspersky Endpoint Agent 3.7–3.10, wykonane zostaną następujące działania:

LISTA NAPRAWIONYCH BŁĘDÓW I POPRAWEK TYPU „PRIVATE PATCH” ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUBLIKACJI

Lista rozwiązanych problemów i poprawek typu „private patch” znajdujących się w publikacji jest dostępna na stronie pomocy technicznej.

ZNANE PROBLEMY

Lista ograniczeń i znanych problemów jest dostępna w dokumentacji użytkownika.

© 2021 AO Kaspersky Lab

Przejdź do góry