Các yêu cầu phần cứng và phần mềm

Yêu cầu chung:

Yêu cầu dành cho Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 8 (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 8 Pro (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 8 Enterprise (Service Pack 0 hoặc mới hơn), Microsoft Windows 8.1 (Service Pack 0 và Bản cập nhật Windows 8.1), Microsoft Windows 8.1 Pro (Service Pack 0 và Bản cập nhật Windows 8.1), Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Service Pack 0 và Bản cập nhật Windows 8.1), Microsoft Windows 10 Home (phiên bản: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004), Microsoft Windows 10 Enterprise (phiên bản: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004), Microsoft Windows 10 Pro (phiên bản: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004):

Để các thành phần bảo vệ Chống virus cho web, Chặn quảng cáo và An toàn giao dịch tài chính hoạt động, dịch vụ Công cụ lọc cơ sở phải đang chạy trong hệ điều hành.

Các trình duyệt sau hỗ trợ cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection:

Các trình duyệt sau hỗ trợ Bàn phím ảo và tính năng quét kết nối được mã hóa:

Các trình duyệt sau hỗ trợ chế độ Trình duyệt được bảo vệ:

Các phiên bản mới hơn của trình duyệt có thể được hỗ trợ nếu trình duyệt hỗ trợ công nghệ tương ứng.

Kaspersky Internet Security hỗ trợ Google Chrome và Mozilla Firefox trong cả hai hệ điều hành 32-bit và 64-bit.

Yêu cầu dành cho máy tính bảng:

Yêu cầu đối với netbook:

Về đầu trang