Wyłączanie i wznawianie ochrony komputera

Domyślnie program Kaspersky Internet Security zostaje uruchomiony po załadowaniu systemu operacyjnego i chroni komputer do momentu wyłączenia go. Wszystkie składniki ochrony (Ochrona plików, Ochrona WWW, Bezpieczne pieniądze i Blokowanie ataków sieciowych) są włączone.

Możesz całkowicie wyłączyć ochronę lub tylko określone komponenty ochrony.

Ważne: Specjaliści z firmy Kaspersky zdecydowanie odradzają wyłączanie ochrony zapewnianej przez składniki ochrony, gdyż może to doprowadzić do zainfekowania komputera i utraty danych.

Jeśli ochrona komputera jest wyłączona:

Jeśli jeden lub więcej składników ochrony jest wyłączonych, wskaźnik stanu ochrony jest czerwony lub żółty.

Uwaga: Wyłączenie lub wstrzymanie modułów ochrony nie ma wpływu na zadania skanowania antywirusowego lub zadanie aktualizacji.

Ochrona komputera może zostać wyłączona/wznowiona przy użyciu jednej z następujących metod:

Możesz także wznowić ochronę komputera z poziomu okna głównego aplikacji lub konta My Kaspersky.

Wyłącz/wznów ochronę komputera z poziomu ikony aplikacji

Wyłącz/wznów ochronę komputera z poziomu okna preferencji aplikacji

Ważne: W przypadku wyłączenia ochrony komputera, nie zostanie ona włączona automatycznie po ponownym uruchomieniu programu Kaspersky Internet Security. Należy ręcznie włączyć ochronę komputera.

Wyłącz moduł ochrony

Ważne: W przypadku wyłączenia modułu ochrony nie zostanie on włączony automatycznie po ponownym uruchomieniu programu Kaspersky Internet Security. Należy ręcznie włączyć moduł ochrony.

Włącz moduł ochrony

Aby włączyć ochronę komputera lub moduły ochrony, możesz również skorzystać z Centrum ochrony. Wyłączenie ochrony komputera lub modułów ochrony naraża komputer na znacznie większe ryzyko infekcji. Dlatego Centrum ochrony informuje o wyłączeniu ochrony komputera.

Przejdź do góry