Zadania skanowania

Ochrona plików i Ochrona WWW zapewniają ochronę komputera w czasie rzeczywistym, ale zalecane jest też regularne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń bezpieczeństwa komputera. Skanowanie komputera jest konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwego oprogramowania, które nie zostało wykryte przez składniki ochrony.

Kaspersky Internet Security zawiera następujące wbudowane zadania skanowania:

Jeśli Kaspersky Internet Security wykonuje zadanie skanowania, szkodliwe obiekty są rozpoznawane poprzez analizę przy użyciu sygnatur. Oprócz analizy przy użyciu sygnatur Kaspersky Internet Security używa analizy heurystycznej i innych technologii skanowania.

Uruchom zadania Pełne skanowanie i Szybkie skanowanie

Możesz także uruchomić zadanie Pełne skanowanie lub Szybkie skanowanie na stronie My Kaspersky. Więcej informacji o uruchamianiu skanowania komputera na stronie My Kaspersky można znaleźć w systemie pomocy My Kaspersky.

Uruchom zadanie Skanowanie obiektów

Zatrzymaj zadanie skanowania

Możesz ustawić terminarz uruchamiania zadania Pełne skanowanie lub Szybkie skanowanie.

Zaplanuj zadanie skanowania z poziomu okna Skanowanie

Zaplanuj zadanie skanowania z poziomu okna Preferencje

Jeśli dysk zewnętrzny jest podłączony do komputera, Kaspersky Internet Security może automatycznie uruchomić skanowanie dysku, wyświetlić pytanie o przeprowadzenie skanowania lub nie zrobić nic. Możesz wybrać jedną z opcji w preferencjach zadania Skanowanie dysków zewnętrznych.

Wybieranie akcji, jaką Kaspersky Internet Security wykona po podłączeniu dysku zewnętrznego do komputera

Zadania Pełne skanowanie i Szybkie skanowanie zawierają już obszary skanowania. Podczas wykonywania zadania Pełne skanowanie program Kaspersky Internet Security skanuje pamięć komputera, obiekty startowe oraz wszystkie dyski wewnętrzne. Podczas wykonywania zadania Szybkie skanowanie program Kaspersky Internet Security skanuje pamięć komputera, obiekty startowe i foldery systemowe. Możesz zmienić obszar zadania Szybkie skanowanie.

Uwaga: Na komputerach działających pod kontrolą systemu macOS 10.15 lub nowszym możesz pominąć skanowanie woluminu systemowego tylko do odczytu, aby znacznie skrócić czas skanowania. Domyślnie, Kaspersky Internet Security nie skanuje woluminu systemowego tylko do odczytu podczas wykonywania zadania Szybkie skanowanie i nie skanuje go podczas wykonywania zadania Pełne skanowanie.

Włącz/wyłącz skanowanie woluminu systemowego tylko do odczytu

Dodaj/usuń plik lub folder do/z obszaru zadania Szybkie skanowanie

Dodaj obiekt z domyślnej listy Szybkiego skanowania do obszaru zadania Szybkie skanowanie

Wyłącz ochronę obiektu z obszaru zadania Szybkie skanowanie

Jeśli zagrożenie zostanie wykryte w pliku, aplikacja wyświetli powiadomienie i wykona określoną akcję na obiekcie. Możesz zmienić akcję wykonywaną po wykryciu obiektu.

Wybierz akcję, jaką Kaspersky Internet Security wykona po wykryciu zainfekowanych plików

Przed próbą wyleczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku Kaspersky Internet Security zapisuje jego kopię zapasową, aby w przyszłości można było go przywrócić lub wyleczyć. Kopia pliku pojawi się w Kwarantannie. Możesz podjąć próbę wyleczenia tego pliku przy użyciu zaktualizowanych antywirusowych baz danych.

Informacje o wynikach zadań skanowania i wszystkich wykrytych obiektach są zapisywane w raporcie.

Uwaga: W przypadku wystąpienia błędów w trakcie wykonywania zadania skanowania antywirusowego należy uruchomić je ponownie. Jeśli nowa próba uruchomienia zadania również zakończy się błędem, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Kaspersky.

Wyświetl raport zadania skanowania

Informacje o postępie każdego uruchomionego zadania skanowania (procent zakończenia i pozostały czas) są wyświetlane w oknie Skanowanie.

Przejdź do góry