Zadania aktualizacji

Regularne aktualizacje baz danych aplikacji zapewniają ochronę komputera. Ochrona plików, Ochrona WWW i zadania skanowania antywirusowego używają baz danych aplikacji do wykrywania i neutralizowania wirusów i innych szkodliwych programów na komputerze. Bazy danych aplikacji są aktualizowane co godzinę o nowe zagrożenia i sposoby ich zwalczania, dlatego ważne jest ich regularne uaktualnianie.

Kaspersky Internet Security pobiera bazy danych aplikacji, moduły aplikacji i nowe wersje aplikacji z serwerów aktualizacji Kaspersky, a następnie instaluje je na komputerze.

Uwaga: Do nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji i pobrania uaktualnień wymagane jest połączenie z internetem.

Uaktualnienia baz danych aplikacji mogą być pobierane:

Włącz/wyłącz automatyczne pobieranie aktualizacji baz danych Kaspersky Internet Security

Sprawdź dostępność uaktualnień baz danych Kaspersky Internet Security

Możesz uruchomić aktualizację Kaspersky Internet Security na stronie My Kaspersky. Więcej informacji o aktualizacji aplikacji na stronie My Kaspersky można znaleźć w systemie pomocy My Kaspersky.

Możesz wybrać automatyczne instalowanie nowych wersji Kaspersky Internet Security, wyświetlanie powiadomień, gdy nowe wersje są dostępne, lub zrezygnować z instalowania nowych wersji.

Podejmij decyzję w przypadku pojawienia się nowej wersji aplikacji

Ręcznie sprawdź dostępność nowej wersji aplikacji

Możesz także sprawdzić dostępność nowej wersji Kaspersky Internet Security, klikając Sprawdź dostępność nowych wersji na zakładce Aktualizacja okna preferencji aplikacji.

Podczas aktualizacji wersja aplikacji i bazy danych aplikacji znajdujące się na komputerze są porównywane z tymi znajdującymi się na serwerach aktualizacji. Jeśli na komputerze są zainstalowane najnowsze wersje baz danych, okno Aktualizacja wyświetla wiadomość informującą, że bazy danych aplikacji są aktualne. Jeśli bazy danych aplikacji różnią się od tych obecnie dostępnych na serwerach aktualizacji, na komputer zostanie pobrana, a następnie zainstalowana tylko brakująca część. Aktualizacje przyrostowe baz danych aplikacji zajmują mniej czasu i w mniejszym stopniu obciążają ruch sieciowy.

W Kaspersky Internet Security, w oknie Raporty dostępny jest raport szczegółowy z wynikami wykonania zadania aktualizacji.

Wyświetl raport zadania aktualizacji

Przejdź do góry