Bắt đầu ứng dụng lần đầu tiên

Kaspersky Internet Security sẽ khởi chạy trên máy tính của bạn ngay sau khi cài đặt. Để bảo vệ ngay máy Mac của bạn, ứng dụng sẽ nhắc bạn thực hiện khâu cài đặt cơ bản:

Ghi chú: Phải có kết nối Internet để thiết lập cơ bản Kaspersky Internet Security.

Khởi chạy Kaspersky Internet Security lần đầu tiên trên máy Mac chạy macOS 10.14 hoặc 10.15

Khởi chạy Kaspersky Internet Security lần đầu tiên trên máy Mac chạy macOS 11

Xem thêm

Bật và tắt tiện ích mở rộng Kaspersky Security cho trình duyệt trong các trình duyệt được chọn

Về đầu trang