Xem báo cáo hoạt động ứng dụng

Bạn có thể tìm thấy thông tin về các sự kiện liên quan đến Chống virus cho tập tin, Chống virus cho web, Bộ chặn tấn công mạng, Theo dõi website, tác vụ quét virus hoặc cập nhật trong cửa sổ Báo cáo.

Mở cửa sổ Báo cáo

Về đầu trang