Upprätta en säker anslutning för en vald webbplats

Du kan konfigurera en säker anslutning för en vald webbplats om Kaspersky Internet Security eller Kaspersky Total Security har installerats och aktiverats på din dator.

Konfigurera en säker anslutning för en vald webbplats:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Öppna programmets huvudfönster och klicka på knappen VPN Menu.
 3. Välj alternativet Inställningar i listrutan.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 4. Klicka på knappen Konfigurera regler för webbplatser.

  Fönstret Regler för anslutning till webbplatser öppnas.

 5. I avsnittet Undantag för webbplatser klickar du på knappen Inställningar.

  Fönstret Undantag för webbplatser öppnas.

 6. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till en webbplats i undantagslistan från de inställningar som har angetts för webbplatskategorier.

  Fönstret Lägg till webbplats öppnas.

 7. Skriv webbplatsadressen i fältet Webbadress (URL).
 8. I avsnittet Åtgärd att vidta när webbplatsen öppnas anger du vilken åtgärd som programmet ska vidta när du besöker webbplatsen:
  • Aktivera säker anslutning. Kaspersky Secure Connection upprättar en säker anslutning när du besöker den angivna webbplatsen. Du kan till exempel konfigurera programmet till att upprätta en säker anslutning när du besöker din banks webbplats. Denna inställning tillämpas även om alternativet Ignorera är valt i avsnittet När du surfar på osäkra bankwebbplatser i rutan Regler för anslutning till webbplatser.
   1. I listrutan Välj virtuell server väljer du den region som du vill upprätta en säker anslutning genom när du besöker denna webbplats. Om den region du har valt för en säker anslutning för webbplatsen skiljer sig från den region du valde för den webbplatskategori som webbplatsen tillhör, upprättas anslutningen till webbplatsen via den region som angetts för denna webbplats och inte för webbplatskategorin.
   2. Markera kryssrutan Meddela när aktiverat om du vill få medddelanden om att en säker anslutning har upprättats när du besöker denna webbplats.
  • Ignorera. Kaspersky Secure Connection upprättar inte en säker anslutning när du besöker den angivna webbplatsen.
 9. Klicka på knappen Lägg till.

Kaspersky Secure Connection upprättar inte en säker anslutning om HTTPS-protokollet används för att ansluta till en webbplats.

Överst på sidan