Uppgiftslämning

Du kan se information om de uppgifterna som tillhandahålls till Kaspersky genom att använda tidigare versioner av programmet:

I detta avsnitt

Tillhandahållande av data under licensavtalet för slutanvändare

Uppgiftsinlämning i Teknisk supportutlåtande

Överensstämmelse med EU-lagstiftningen

Överst på sidan