Относно виртуалния сървър

24 август 2023 г.

ID 140372

Виртуалният сървър определя Вашето виртуално местоположение като в избраната държава. Можете да изберете виртуален сървър в интерфейса на приложението. За уеб сайтовете и приложенията които отваряте ще изглежда, че сте в избраната държава.

Ако искате да се показвате в Интернет като посетител от друга държава, можете да промените държавата, посочена в настройките на виртуалния сървър.

Можете да изберете конкретна държава за посещение на онлайн магазини или социални мрежи или да конфигурирате защитена връзка за конкретен уеб сайт или приложение. Настройките за защитена връзка за уеб сайтове имат приоритет пред настройките, посочени за категориите уеб сайтове.

Ако използвате безплатната версия, не можете да изберете виртуалено местоположение. Местоположението винаги се избира автоматично.

Приложението Kaspersky в момента поддържа следните местоположения на VPN сървъри.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.