Thông tin về máy chủ ảo

24 Tháng Tám, 2023

ID 140372

Máy chủ ảo sẽ đặt vị trí ảo của bạn là ở tại quốc gia được chọn. Bạn có thể chọn máy chủ ảo trong giao diện của ứng dụng. Các trang web và ứng dụng bạn mở sẽ thấy rằng bạn dường như đang ở quốc gia được chọn.

Nếu bạn muốn xuất hiện trên internet như một khách truy cập từ một quốc gia khác, bạn có thể thay đổi quốc gia được quy định trong thiết lập máy chủ ảo.

Bạn có thể lựa chọn một quốc gia cụ thể để truy cập các cửa hàng trực tuyến hoặc mạng xã hội, hoặc cấu hình một kết nối bảo mật cho một website hoặc ứng dụng cụ thể. Thiết lập kết nối bảo mật dành cho các website sẽ được ưu tiên hơn thiết lập dành cho các danh mục website.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản miễn phí, bạn không thể chọn vị trí ảo. Vị trí ảo sẽ luôn được chọn tự động.

Hiện tại, ứng dụng Kaspersky hỗ trợ các vị trí máy chủ VPN sau đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.