Актуализация на антивирусните бази данни

24 август 2023 г.

ID 227369_1

Приложението Kaspersky използва антивирусни бази данни при търсене на вредоносни програми. Антивирусните бази данни на приложението съдържат описания на вредоносните програми, известни към момента на Kaspersky, информация за това как да бъдат неутрализирани и описание на други вредоносни обекти.

За да актуализирате антивирусните бази данни на приложението, Вашето устройство трябва да бъде свързано към интернет.

За да стартирате актуализация на антивирусните бази данни на устройството:

  1. На основния екран на приложението Kaspersky натиснете Всички функции.
  2. Плъзнете нагоре и натиснете Актуализиране на базите данни на антивируса .

Ако имате абонамент за приложението Kaspersky, можете да зададете график за автоматични актуализации на антивирусната база данни.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.