Cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus

24 Tháng Tám, 2023

ID 227369_1

Ứng dụng Kaspersky sử dụng cơ sở dữ liệu chống virus khi tìm kiếm các phần mềm độc hại. Cơ sở dữ liệu chống virus của ứng dụng chứa mô tả của phần mềm độc hại được Kaspersky biết đến, thông tin về cách để vô hiệu hóa nó, cũng như mô tả về các đối tượng độc hại khác.

Để cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus của ứng dụng, thiết bị của bạn phải được kết nối đến internet.

Để cập nhật cơ sở dữ liệu diệt virus trên thiết bị:

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tất cả tính năng.
  2. Vuốt lên, rồi chạm vào Cập nhật cơ sơ dữ liệu chống virus .

Nếu bạn có gói đăng ký cho ứn dụng Kaspersky, bạn có thể đặt lịch để tự động cập nhật cơ sở dữ liệu chống vi-rút.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.