Деинсталиране на приложението

24 август 2023 г.

ID 71927

За деинсталиране препоръчваме да използвате менюто на приложението Kaspersky.

Деинсталиране на приложението Kaspersky:

  1. Отворете приложението Kaspersky.
  2. В долната лента с раздели натиснете Профил > Настройки > Деинсталиране на приложението .
  3. В екран Деинсталиране на приложението Kaspersky натиснете Напред.
  4. Ако е необходимо, въведете тайния код на приложението.

    Приложението изисква таен код, ако полето за отметки Защита от деинсталиране е избрано в настройките на функцията „Къде е устройството ми“.

  5. Потвърдете деинсталирането на приложението Kaspersky.

Приложението Kaspersky ще бъде деинсталирано.

Ако сте активирали функцията „Къде е устройството ми“, приложението Kaspersky ще бъде избрано като администратор на устройството. За да премахнете приложението Kaspersky чрез списъка с приложения или Google Play, трябва първо да дезактивирате администраторските права.

Как да дезактивирам администраторските права за приложението

Ако използвате предварително инсталираната версия на приложението Kaspersky на вашето устройство, можете да деактивирате приложението в системните настройки на устройството. Приложението Kaspersky все още ще бъде инсталирано на вашето устройство, но няма да започне да работи, докато не го активирате.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.