Проверка на сигурността на паролата

11 октомври 2023 г.

ID 138725

Разгърни всички | Събери всички

Вашите акаунти са изложени на по-голям риск, ако имат еднакви или слаби пароли (например qwerty, 12345) или пароли, базирани на информация, която може лесно да се отгатне или получи (например имена на роднини или дати на раждане).

С Kaspersky Password Manager можете бързо да разберете колко силни са вашите пароли и дали едни и същи пароли се използват за множество акаунти.

Когато въведете парола в онлайн формуляр за създаване или промяна на парола, разширението на Kaspersky Password Manager показва препоръки как да създадете силна парола, включително информация за сложността на паролата, която въвеждате.

Проверка за компрометирани пароли

За допълнителна сигурност Kaspersky Password Manager може да провери дали паролите ви са били хакнати или изтекли.

Приложението използва Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256), за да провери за компрометирани пароли. Приложението генерира обобщения на SHA-256 съобщения от всяка парола във вашето хранилище и ги сравнява със SHA-256 съобщения от база данни с компрометирани пароли. Ако SHA-256 съобщенията съвпадат, приложението ви предупреждава, че паролата ви е компрометирана и е по-добре да я промените.

Проверката за компрометирани пароли е активирана по подразбиране.

Kaspersky Password Manager проверява за компрометирани пароли само активни записи.

Проверете паролите в хранилището

Променете слаба парола за акаунт в уеб сайт

Изключете проверката за компрометирани пароли

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.